Cts, 23 Eki 2021 03:17:11 +0300
En Yeniler

Kod

ASP Characters chr() Karakter Kodları

ASP Characters chr() chr(9) tab chr(10) line break chr(13) carriage return chr(33) ! chr(34) “ chr(35) # chr(36) $ chr(37) % chr(38) & chr(39) ‘ chr(40) ( chr(41) ) chr(42) * chr(43) + chr(44) , chr(45) – chr(46) . chr(47) / chr(48) 0 chr(49) 1 chr(50) 2 chr(51) 3 chr(52) 4 chr(53) 5 chr(54) 6 chr(55) 7 chr(56) 8 chr(57) 9 chr(58) : chr(59) ; chr(60) < chr(61) = chr(62) > chr(63) ? chr(64) @ chr(65) A chr(66) B chr(67) C chr(68) D chr(69) E chr(70) F chr(71) G chr(72) H chr(73) I chr(74) J chr(75) K chr(76) L chr(77) M chr(78) N chr(79) O chr(80) P chr(81) Q chr(82) R chr(83) S chr(84) T …

Devamı »

Web sayfasına Whatsapp link ekleme

whatsapp-logo

Web sitenize ve sayfalarına Whatsapp mesaj gönderme linki eklemek istiyorsanız aşağıdaki kodu kullanmanız yeterli; https://api.whatsapp.com/send?phone=902422424466 Test Et Whatsapp HTML Kod; <a href=”https://api.whatsapp.com/send?phone=902422424466″ target=”_blank”>Whatsapp Mesaj Gönder</a> Whatsapp Mesaj metni de göndermek istiyorsanız örnek url; https://api.whatsapp.com/send?phone=902422424466&text=Merhaba%20bu%20deneme%20mesaj Test Et Whatsapp Mesaj metnini alt alta satırlar halinde göndermek istiyorsanız örnek url; https://api.whatsapp.com/send?phone=902422424466&text=Merhaba%0Abu%0Adeneme%0Amesaj Test Et Whatsapp Mesaj metnini alt satıra indirmek için gereken kod; %0A

Devamı »

ASP ile resme yazı yazma kodu

<% Set Jpeg = Server.CreateObject(“Persits.Jpeg” ) Path = Server.MapPath(“resim.jpg” ) Jpeg.Open Path Jpeg.Canvas.Font.Color = &000000 Jpeg.Canvas.Font.Family = “ARIAL” Jpeg.Canvas.Font.Bold = FALSE Jpeg.Canvas.Print 40, 10, “https://www.bulgurcu.com” Jpeg.Canvas.Pen.Color = &000000 Jpeg.Canvas.Pen.Width = 0 Jpeg.Canvas.Brush.Solid = False Jpeg.Canvas.Bar 1, 1, Jpeg.Width, Jpeg.Height Jpeg.SendBinary %> <% Jpeg.Save Server.MapPath(“yeniresim.jpg” ) %> Yukarıdaki komutlar ile resim.jpg isimli resim dosyamızın üzerine https://www.bulgurcu.com yazısını yazdırdık. Komutların bazılarını açıklayalım; …

Devamı »

ASP ile txt Dosya içeriğini okuma

<!DOCTYPE html> <html> <body> <% Set fs=Server.CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”) Set f=fs.OpenTextFile(Server.MapPath(“testread.txt”), 1) Response.Write(f.Read(2)) Response.Write(“<p>The cursor is now standing in position ” & f.Column & ” in the text file.</p>”) f.Close Set f=Nothing Set fs=Nothing %> </body> </html>

Devamı »